Brussels Distribution Conference

Brussels Distribution Conference® is een conferentie georganiseerd door het advocatenkantoor DBB (Kunstlaan 46, 1000 Brussel – www.dbblaw.eu) in samenwerking met het international advocatennetwerk LAWROPE (www.lawrope.com).  De conferentie staat onder leiding van Pierre Demolin (Advocaat aan de balie van Bergen en Parijs) en van Benoit Simpelaere (Advocaat aan de Balie te Brussel).

 

De conferentie stelt zich tot doel een volledige round-up te geven over de juridische en economische aspecten van de commerciële distributie en dit zowel op nationaal als op internationaal vlak.. De Brussels Distribution Conference wil een platform aanbieden voor de verschillende stakeholders om gedachten en ideeën uit te wisselen over de laatste tendensen in de distributiesector.

 

De initiatiefnemers van de conferentie wensen deze tweejaarlijks te laten plaatsvinden in Brussel.  Een naslagwerk met de tussenkomsten van de sprekers zal worden gepubliceerd door Uitgeverij Larcier en zal overhandigd worden aan elke deelnemer. (Het boek zal tevens na de conferentie afzonderlijk te koop worden gesteld.)